Oznámenie o rozdelení finančných prostriedkov na účel športu mládeže

Prezídium SKGA na zasadnutí 10/2019 dňa 20.11.2019 schválilo rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou v sume 2919,83eur a na účel talentovanej mládeže CTM v sume 4120,14 eur. Dňa 11.12.2019 prezídium SKGA schválilo rozdelenie finančných prostriedkov pre golfových krúžkov v sume 1500 eur. Tešíme sa, že aj vďaka tejto podpore máme možnosť rozvíjať našu golfovú mládež nielen v našom klube, ale aj na Slovensku či medzinárodných súťažiach.