Oznámenie o rozdelení finančných prostriedkov na účel športu mládeže

Prezídium SKGA na zasadnutí 11/2020 dňa 9.12.2020 schválilo rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou v sume 5335,40 eur a na účel talentovanej mládeže CTM v sume 3096,05 eur. Dňa 11.12.2019 prezídium SKGA schválilo rozdelenie finančných prostriedkov pre golfových krúžkov v sume 2000 eur. Tešíme sa, že aj vďaka tejto podpore máme možnosť rozvíjať našu golfovú mládež nielen v našom klube, ale aj na Slovensku či medzinárodných súťažiach.