Oznámenie o rozdelení finančných prostriedkov na účel športu mládeže

Prezídium SKGA na zasadnutí 12.12.2018 schválilo rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže v sume 1554,06. Tešíme sa, že aj vďaka tejto podpore máme možnosť rozvíjať našu golfovú mládež nielen v našom klube, ale aj na Slovensku či medzinárodných súťažiach.