Golfový a športový klub
Trenčín - Mariána HOSSU

„Čas na relax nastáva vtedy, keď na neho nemáte čas.“ - Sidney J. Harris

Golf nielen pridáva roky vášmu životu, ale aj život vašim rokom!

Golf nie je len hra. Je to aj životná filozofia založená na tradičných hodnotách a prístupe človeka k životu. Golf je hra džentlmenov, je to fair play, sebakontrola, rešpekt k súperovi a ihrisku, disciplína, pokora, umenie vyhrávať, ale aj prehrávať.

Napriek tomu všetkému alebo práve preto, nie je historicky golf cestou len pre vyvolených, ale pre všetkých, ktorí sa stotožňujú s jeho filozofiou.

S golfom možete začať v ktoromkoľvek veku! Je to hra pre chudých aj pre tých viac pri sebe, pre mladých aj pre starších, pre dievčatá aj chlapcov a môže v ňom vyniknúť absolútne ktokoľvek! Je to krásna hra, ktorá vyzlečie človeka donaha a na ihrisku sa ukáže, kto aký je bez rozdielu z akého zázemia pochádza!

Radi by ste sa tiež zoznámili s týmto krásnym športom? Neváhajte nás kontaktovať a príďte si golf vyskúšať k nám. Viac informácii na recepcia@golftrencin.sk

Etiketa:

  • Vypichujte stopy po dopadoch loptičiek na jamkoviskách/greenoch
  • Umiestňujte späť vyseknuté kusy trávy na fervejách a semirafoch
  • Nerušte svojim správaním ostatných hráčov
  • Obmedzte používanie mobilného telefónu
  • Používajte výlučne hracie lopty (nie drivingové)
  • Riaďte sa pokynmi personálu
  • Dodržiavajte pravidlá slušného správania, miestne pravidlá a pravidlá golfu R & A