Členstvá

„Zamysli sa, kde väčšinou začína a končí sláva človeka. A povedz, moja sláva bola v tom, že som mal takých priateľov.“ - William Butler Yeats

Investujte do seba a svojej rodiny! Investícia do členstva v golfovom klube Mariána Hossu – Golfový a športový klub Trenčín sa nestratí ani neznehodnotí – celoživotné členstvo je dedičné a prevoditeľné. V prípade záujmu o členstvo nás kontaktujte na tel: +421 32 641 00 13, e-mail: info@golftrencin.sk.

Ponúkame nielen Trenčanom príležitosť užívať si celoživotný šport, ktorý podporuje fyzickú i duševnú kondíciu pre všetky vekové kategórie.

Investujte do celoživotného členstva za výhodných podmienok. Pohyb je život!
Viac informácii na info@golftrencin.sk

Výhody celoživotného členstva:

 • neobmedzená celoživotná hra a vstup na tréningové plochy (vždy sa treba prihlásiť na recepcii)
 • registrácia pri SKGA
 • možnosť vziať spoluhráčov na svoju kartu so zľavou 10 % (platí ak počet spoluhráčov naplní celý flight a vzťahuje sa na hru mimo turnajov)
 • zľavová VIP karta v 81 Sport bar & restaurant
 • zľavy na partnerských ihriskách
 • zľava 10% z ubytovania v Hoteli Elizabeth, Trenčín
 • a viac...

Výhody junior sezónneho členstva:

 • neobmedzená hra a vstup na tréningové plochy (vždy sa treba prihlásiť na recepcii)
 • registrácia pri SKGA
 • pri dovŕšení veku 21r. a hradení členstva po dobu min 5 rokov neplatí vstupný poplatok za celoživotné členstvo

Výhody rodinného členstva:

 • neobmedzená hra a vstup na tréningové plochy (vždy sa treba prihlásiť na recepcii)
 • registrácia pri SKGA
 • možnosť vziať spoluhráčov na svoju kartu so zľavou 10 % (platí ak počet spoluhráčov naplní celý flight a vzťahuje sa na hru mimo turnajov)
 • zľavová VIP karta v 81 Sport bar & restaurant
 • zľavy na partnerských ihriskách
 • zľava 10% z ubytovania v Hoteli Elizabeth, Trenčín
 • Zľava 20 % na vstup do wellness v Hoteli Elizabeth, Trenčín

Výhody senior členstva:

 • neobmedzená hra a vstup na tréningové plochy pondelok až štvrtok okrem sviatkov, 20 % zľava piatok až nedeľa(vždy sa treba prihlásiť na recepcii)
 • registrácia pri SKGA
 • možnosť vziať spoluhráčov na svoju kartu so zľavou 10 % (platí ak počet spoluhráčov naplní celý flight a vzťahuje sa na hru mimo turnajov)
 • zľavová VIP karta v 81 Sport bar & restaurant
 • zľavy na partnerských ihriskách
 • zľava 10% z ubytovania v Hoteli Elizabeth, Trenčín
 • Zľava 20 % na vstup do wellness v Hoteli Elizabeth, Trenčín

Výhody firemného členstva:

 • neobmedzená hra a vstup na tréningové plochy (vždy sa treba prihlásiť na recepcii)
 • registrácia pri SKGA
 • možnosť vziať spoluhráčov na svoju kartu so zľavou 10 % (platí ak počet spoluhráčov naplní celý flight a vzťahuje sa na hru mimo turnajov)
 • zľavová VIP karta v 81 Sport bar & restaurant
 • zľavy na partnerských ihriskách
 • zľava 10% z ubytovania v Hoteli Elizabeth, Trenčín
 • Zľava 20 % na vstup do wellness v Hoteli Elizabeth, Trenčín

Prihláška za člena Golfového a športového klubu Trenčín – k stiahnutiu
Stiahnite si výšku vstupných a udržiavacích poplatkov pre rok 2019  – k stiahnutiu
* túto prihlášku musí vyplniť každá dotknutá osoba individuálne, na samostatnom tlačive

Administratívne poplatky

Pozastavené členstvo – v prípade pozastaveného domovského členstva platí člen Golfového a športového klubu Trenčín administratívny poplatok za evidenciu domovského členstva v SKGA, za vedenie členstva v klubovej databáze 99 €/rok