Centrum talentovanej mládeže (CTM)

Vážení rodičia, vďaka spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou máme možnosť u nás v Golfovom a športovom klube Trenčín zriadiť Centrum talentovanej mládeže (CTM). Do CTM zaraďujeme hráčov vo veku od 6 do 23 rokov, ktorí majú záujem, aktuálnu výkonnosť, perspektívu a talent absolvovať proces vrcholovej prípravy s cieľom reprezentovať náš klub a potencionálne aj Slovenskú republiku. K tomu, aby CTM mohlo riadne fungovať, musíme spoločne splniť niekoľko podmienok. Preto sa so žiadosťou obraciame na Vás, rodičov talentovaných detí, aby sme takto Vás i deti motivovali k ďalšej spolupráci. 1.V prvom rade potrebujeme v našom klube zaregistrovať Vašedieťa, ktoré bude reprezentovať náš klub na turnajoch SKGA, našich klubových turnajoch a súťažiť tak o zaujimáve ceny. 2.Povinnosťou je taktiež zúčastniť sa minimálne troch turnajov organizovaných SKGA, z ktorých jeden sa koná aj u nás. Deti budú trénované pod dohľadom našich PRO trénerov, aby boli schopné dosahovať čo najlepšie výsledky ako doteraz. 3.Cena junior sezónneho členstva je iba 81 € na sezónu. Ak Vaše dieťa splní podmienky tu uvedené a dosiahne HCP podľa tabuliek, tak Vám na konci sezóny vrátime časť peňazí naspäť (konkrétne min. čiastku 50 €). Takto vaše náklady budú minimálne a Vaše deti sa môžu tešiť z dosiahnutých výsledkov a ďalších odmien od nášho klubu.