Baby golf

Prihláste svoje deti na hodiny BABY golfu(4-7 rokov) 2-hodinový tréning 1x týždenne v nádhernom prostredí ( každá sobota od 9:00-11:00) 5€ poplatok na 1 hodinu tréningu Registrácia deti v golfovom klube ZDARMA Výstroj a tréningové pomôcky máme pre každého BENEFITY GOLFU: Moderný atraktívny šport v nádhernom prostredí, ktorý naučí vaše dieťa správnym pohybovým základom Bezkontaktných olympijský sport na cely život, ktorý učí čestnosti, rešpektu k pravidlám a etikete. Zvyšuje sebadôveru, znižuje stres, posilňuje celé telo, charakter a pevnú vôľu