2% z dane aj pre Golfový a športový klub Trenčín

Už od počiatku myšlienky vybudovať malé 9-jamkové ihrisko a golfový klub v centre nášho mesta bolo našim hlavným cieľom priviesť ku golfu čo najviac ľudí a vychovať nových mladých golfistov. S golfom môžete začat v ktoromkoľvek veku. Je to hra pre chudých aj pre tých pri sebe, pre mladých aj starších, pre dievčatá aj pre chlapcov a môže v ňom vyniknúť ktokoľvek. Golf však predovšetkým učí rešpektu, sebaovládaniu, sústredeniu a priateľstvu.

Budeme veľmi radi ak sa i vy pripojíte k našej myšlienke a podporíte akýmkoľvek spôsobom naše občianske združenie.

Prečo dať daň práve nám:

Okrem propagácie golfu sa už druhým rokom snažíme podporovať tých najmenších a preto organizuje juniorské programy ako Golf do škol, S golfom na univerzitu, Junior golf a taktiež Juniorské golfové túry. Špecifickým znakom týchto programov je fakt, že deti a mládež absolvujú tréningy s našimi PRO trénermi, čím si osvojujú základné golfové princípy, rozvíjajú pohybové danosti a zručnosti a mnohé iné. Na to aby sme mohli aj naďalej vykonávať takéto činnosti a zároveň pozdvihli ich úroveň, potrebujeme aj Vašu pomoc.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu dobrých vecí a želáme Vám aj Vašim rodinám veľa úspechov!

S úctou,

Golfový a športový klub Trenčín, o.z..