Opätovné otvorenie ihriska

Od stredy 22.4.2020 budú naše športoviská (golfové ihrisko a tenisové kurty) opäť otvorené. Multifunkčné ihrisko ostáva zatvorené. V prípade potreby nás kontaktujte na tel.č. +421326410013.

Dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

1. Počet ľudí v jednom flajte je obmedzený na 2 osoby (výnimka iba u príslušníkov, ktorí sú v spoločnej domácnosti)

2. Dodržiavajte svoj rezervovaný teetime, aby ste sa vyhli vzájomnému stretávaniu na prvom odpalisku. Príchod na jamku max. 10 minút vopred

3. Nepodávajte si ruky, dodržujte pri hre odstup minimálne 2 metre. Nedotýkajte sa vybavenia ihriska (nepoužívajte čističe loptičiek)

4. Hrajte provizórne lopty kedykoľvek to považujete za potrebné.

5. Pri stratenej lopte alebo lopte v oute sa nevracajte naspať. Spustite loptu na najbližšom okraji ferveje od miesta, kde je stratená alebo vnikla do outu. Je to zjednodušená verzia daného pravidla a na mimoturnajové účely je ju možné použiť.

6. Na jamkovisku je zakázané vyberať vlajkovú tyč! Odporúčame vám putty kratšie ako 1m nedohrávať a s 1 ranou navyše dvíhajte loptu. Loptu z jamky vyberajte rukou v rukavici, nedotýkajte sa svojej tváre.

7. Po skončení hry si vydezinfikujte ruky a nezdržiavajte sa zbytočne na ihrisku, držte si odstup od ostatných hráčov, riaďte sa pokynmi personálu ihriska.

Len zodpovedným dodržiavaním pravidiel sa vyhneme opätovnému zákazu používania športových zariadení a budeme si môcť zahrať golf aspoň v nesúťažnej podobe.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Tešíme sa na Vás